Umhverfisvöktun eldissvæða

Lífrænt álag frá fiskeldi vaktað með fjölbreytni botndýrasamfélaga og breytingum á styrk lífrænna efna.

Uppsöfnun lífræns efnis undir sjókvíum hefur áhrif á botndýralíf. Með því að mæla breytingar á styrk lífrænna efna og rannsaka breytingar í samfélögum hryggleysingja á botni fást nákvæmar upplýsingar um bein áhrif fiskeldis á umhverfið.

Samstarfsaðilar

Hábrún
ÍS 47
Ice Fish Farm
Arnarlax

Vöktun eldissvæða

Sjáðu raungögn um styrk lífrænna efna og áhrif þeirra á botndýrasamfélög

Uppsöfnun lífræns efnis undir sjókvíum hefur áhrif á botndýralíf. Lífrænt kolefni (TOC), köfnunarefni (TN), fosfór (TP) og oxunargildi (ORP) er mælt til að fylgjast með breytingum. Samspil efnamælinga og breytinga í samfélögum botndýra gefur því mjög skýra mynd af stöðu lífríkisins á hverjum tíma. Þessar upplýsingar eru forsenda þess að starfrækja fiskeldi í sátt við umhverfið. Vöktun á umhverfisþáttum fer fram á þremur mismunandi tímum í eldisferlinu: Áður en eldi hefst á eldissvæði til að meta hvert grunn ástandið er á eldissvæði (grunn sýnatökur). Þegar eldi hefur náð 75% af leyfilegum lífmassa eldissvæðis (hámarkssýnatökur). Þegar hvíldartíma eldissvæði líkur, venjulega 3 mánuðum eftir að slátrun líkur (hvíldarsýnatökur)

Fiskeldissvæði

Fiskeldi er nú stundað á Vestfjörðum og Austfjörðum.

Botndýrasamfélög

Breytingar á botndýrasamfélögum eru stöðugt að eiga sér stað. Hér er hægt að fylgjast með breytingum frá ári til árs.

Burðarþolsmat

Mat á þoli fjarða eða afmarkaðra hafsvæða til að taka á móti auknu lífrænu álagi án þess að það hafi óæskileg áhrif á lífríkið.

Efnamælingar

Þegar verið er að vakta umhverfisþætti fiskeldis eru efni sem geta valdið ofauðgun mæld. Efnin eru heildar lífrænt kolefni (TOC), heildar köfnunarefni (TN), heildar fosfór (TP) og oxunargildi (ORP).